Sieć wodno-kanalizacyjna i przyłącze

Maj 4, 2019 Przed budową

Budowa sieci kanalizacyjnych i budowa sieci wodociągowej, podobnie jak przyłącze kanalizacyjne, może zostać wykonane w sposób bezwykopowy lub tradycyjny. O ile ten drugi jest zdecydowanie bardziej znany, o tyle do bezwykopowego, jest wykorzystywana technologia przewiertu sterowanego. Polega ona na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go i wciągnięciu rury osłonowej, kabla lub rury przewodowej. Innowacyjne rozwiązania, umożliwiające mniej inwazyjne działanie, są często również bardziej wydajne. 

Przewiert HDD

Tego rodzaju przewiert, polega na wciąganiu odcinków rur polietylenowych, przy pomocy maszyny, która umożliwia pokrywanie jednocześnie długich odcinków. Jej skrót pochodzi od angielskiej nazwy Horizontal Direction Drilling. W tym przypadku najważniejsze jest posiadanie odpowiedniego zestawu. Jest on potrzebnego do wykonywania tego typu prac, umożliwiającego przewierty horyzontalne, w przedziale średnic DN32 do DN355.

Przewierty Horizontal Direction Drilling dzieli się na trzy etapy. Pierwszy z nich to sterowanie przewiertem, przy pomocy płetwy nawigacyjnej, od maszyny, w kierunku komory końcowej. W kolejnej części następuje rozwiercenie wykopanego przewiertu pilotażowego, w czym pomagają rozwiertaki. Następnie tunel zostaje stabilizowany bentonitem, a urobek jest wypłukiwany. Rozwiercanie jest powtarzane, aż do osiągnięcia odpowiedniej średnicy. W ostatnim etapie dołączana jest żerdź do rurociągu, od strony komory końcowej, po czym wyciągana jest w stronę maszyny.

Wiercenie poziome

Wiercenie poziome to praca wykonywana za pomocą wiertnicy poziomej, która umożliwia bezwykopowe przeprowadzenie rur, w odległości do 30 metrów. Wystarczy odpowiedni zestaw wiertniczy, typu WPS 20S, którym w prosty sposób można zrealizować wiele planów przewiertów, omijając liczne problemy wykonawcze i organizacyjne, które wiążą się z wykopami otwartymi. Warto dodać, że praca maszynami w zakresie średnic PVC 160 – PVC 250 zapewnia optymalne rezultaty.

Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Przez admin