Przed budową – jak załatwić wszystkie formalności?

Lip 24, 2018 Przed budową

Budowa domu to bardzo złożony proces, który wymaga załatwienia wielu formalności. Zanim rozpoczniesz budowę, warto, abyś zapoznał się ze wszystkimi, aktualnymi przepisami prawnymi i wcześniej przygotował wymagane dokumenty.  Czasami napotyka się wiele problemów, a czasami cała procedura przebiega szybko i sprawnie. Sprawdź, jak krok po kroku przejść przez budowę wymarzonego domu.

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki to pierwszy, najważniejszy krok. Wybór gruntu musi być przemyślany, ponieważ nie na każdej działce będziemy mogli wybudować dom. Należy to sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zapoznać się z nim można w najbliższym urzędzie gminy lub w niektórych przypadkach drogą internetową.

Trzeba posiadać również decyzję ustalającą warunki zabudowy. Może się zdarzyć, że sprzedający działkę dysponuje już taką decyzją, wtedy kupując działkę, będzie można ją przenieść na siebie – pod warunkiem, że przyjmiemy wszystkie warunki, które są zawarte w tej decyzji. Warto wiedzieć, czy i jakie inwestycje są planowane w najbliższym otoczeniu (np. droga szybkiego ruchu czy supermarket), oraz dostępność mediów (czy możliwe będzie podłączenie do działki kanalizacji, wody czy gazu).

Projekt architektoniczno-budowlany

Następnym krokiem jest wybranie projektu domu. Gdy już posiadamy decyzję o warunkach zabudowy lub znamy ustalenia MPZP, musimy wybrać projekt domu. Możemy zlecić jego przygotowanie architektowi zgodnie ze swoimi marzeniami i potrzebami. Należy się jednak liczyć z wysokimi kosztami przygotowania takiego indywidualnego projektu. Potrzebne będą dwa projekty – projekt budowlany (składany do właściwych organów) i projekt wykonawczy, który jest szczegółowy i niezbędny przy budowie.

Można również wybrać projekt katalogowy, jednak wtedy nie mamy możliwości wprowadzania zmian. Trzeba również sprawdzić, czy projekt katalogowy będzie odpowiadał warunkom określonym w MPZM lub WZ.

Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

Wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć do Starostwa i zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy domu. W taki zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Od dnia zgłoszenia organ administracji ma 21 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Gdy tego nie zrobi, nasz projekt budowlany podlega ostemplowaniu i możemy rozpocząć prace budowlane.

Rozpoczęcie budowy

Następuje ono w momencie podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. O terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor jest zobowiązany powiadomić właściwy organ, dostarczając komplet wymaganych dokumentów. Należy także umieścić tablicę informacyjną, zawierającą m.in. rodzaj robót budowlanych, numer pozwolenia na budowę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego oraz inwestora, numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Gdy zakończymy wszystkie niezbędne formalności, możemy przystąpić do budowy naszego wymarzonego domu.

Przez admin