Fundament pod dom szkieletowy

Kwi 4, 2021 Przed budową

Każdy z nas wie, że podstawą pod budowę jakiegokolwiek domu lub budynku jest solidny fundament, czyli element konstrukcyjny całościowo oddający obciążenie budowli na grunt, na którym się znajduję.

Ma on za zadanie utrzymać obiekt, w którym będziemy mieszkać i zapewnić nam bezpieczeństwo. Budynki szkieletowe są lżejsze od murowanych, ale jak każde potrzebują odpowiedniej podstawy. Fundament pod dom szkieletowy to ława lub płyta fundamentowa.

Ława fundamentowa jest najpopularniejszą metodą wykorzystywaną do posadowienia domów jednorodzinnych. Pozwala ona przenieść ciężar ze ścian fundamentowych na podłoże. Budowa tego fundamentu charakteryzuje się wykonaniem warstwy pokładowo-wyrównującej, czyli tzw. chudego betonu, który ma niską wytrzymałość na ściskanie. Warstwę tę następnie zalewa się betonem. Ławę fundamentową wykonuje się, wylewając beton bezpośrednio w podłoże albo w deskowanie. W celu zwiększenia ich wytrzymałości na rozciąganie zbroi się je stalowymi prętami. Zbrojenie nie jest to jednak element konieczny w ławie fundamentowej. Możemy je pominąć tylko w przypadku, jeśli konstrukcja budynku jest lekka i fundamenty go nie wymagają.

Fundamenty

Wymiary ławy zależne są od różnych czynników. Głównym z nich jest obciążenie podwaliny. Proporcjonalnie do ciężkości i wielkości budynku musi być ona szersza. Ławy zbrojone są węższe niż szkielety bez stalowych prętów. Innym, równie ważnym czynnikiem jest jakość gruntu, na którym budowany jest dom. Jeśli podłoże nie należy do najlepszych, czyli ma niską jakość i nieodpowiednią wilgotność stosuje się wyższe, mocniejsze i szersze ławy fundamentowe. Podbudowa takiego typu musi być osadzona głębiej niż zakres przemarzania terenu, który wynosi od 0,8 do 1,2 metra. Wartości te różnią się w zależności od regionu Polski. Ławy pod dom drewniany są inne niż te pod budowle murowane, gdyż przenoszą mniejsze obciążenia.

Innym sposobem postawienia budynku jest płyta fundamentowa. Rozwiązanie to stosuje się na gruntach o słabej nośności. Sprawdzi się ona przy budynkach o niewielkich rozmiarach. Rozwiązanie to jest mniej czasochłonne i łatwiejsze, ponieważ płytę wykonuje się pod całym budynkiem. Natomiast ławy fundamentowe tworzy się oddzielnie dla każdej ściany. Płyta pozwala na stworzenie dobrej podbudowy na gruntach o słabej nośności. Ze żwiru lub grubego piasku tworzy się warstwę stabilizująco-drenażową i zalewa się ją płytą pokładową, wykonuje zbrojenie i zabetonowuje całość szkieletu. Stworzenie fundamentu pod dom szkieletowy z płyty pozwala na szybsze jego zrobienie. Dodatkowo podwalina tego typu może być wykonana powyżej granicy przymarzania. Obciążenie na płycie rozkłada się równomiernie i nie trzeba tworzyć fundamentów pośrednich.

Dom drewniany

Istotnym krokiem w budowie domów drewnianych jest ich kotwienie, czyli prawidłowe przymocowanie ścian do podbudówki. Dzięki temu zapobiegamy przesunięciu, obróceniu lub poderwaniu szkieletu. Kotwy mechaniczne lub chemiczne muszą być odpowiednio zamontowane, czyli łączyć od góry szkielet z drewna z fundamentem, aby chronić konstrukcję. Stosuje się je do ścian budowanych od zera i prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych. Innymi narzędziami wykorzystywanymi do kotwienia są kątowniki, które mocuje się do podwaliny i ścian budowli, lub złącza kotwiące, których poziome ramię mocuje się do fundamentu, a pionowe, zawierające otwory, do drewnianego szkieletu.

Drewdom oferuje prawidłowo wykonane, mocne podbudówki i kotwienia, co daje gwarancję solidnej struktury domu.

Przez admin